Matura język angielski - arkusze maturalne (podstawowy 2011)

KLIKNIJ ABY WYBRAĆ ZAKRES PYTAŃ

Zaznacz testy, z których chcesz losować pytania. Przynajmniej jeden test musi być zaznaczony.

Testy darmowe:
   ● Matura język angielski - arkusze maturalne (podstawowy 2012) (zadań: 24) 
   ● Matura język angielski - arkusze maturalne (podstawowy 2011) (zadań: 24) 
   ● Matura język angielski - arkusze maturalne (podstawowy 2010) (zadań: 24) 

 
 
 
 
 
WYBIERZ ILOŚĆ PYTAŃ: 

KAŻDY TEST ZAWIERA LOSOWY UKŁAD PYTAŃ I ODPOWIEDZI


Jeżeli chcesz rozwiązywać test w całości to zaznacz wszystkie dostępne typy zadań oraz wybierz maksymalną ilość pytań. Jeżeli chcesz rozwiązać szybki test to pozostaw domyślne ustawienia lub zmniejsz jeszcze ilość pytań. Możesz np. rozwiązywać tylko 'zadania zamknięte' i 'wybór z listy', jeżeli nie chcesz pisać własnych odpowiedzi. Wybór należy do Ciebie.

ZADANIA ZAMKNIĘTE - pytania typu ABCD lub prawda-fałsz, w których należy wybrać poprawną odpowiedź.
WYBÓR Z LISTY - pytania, w których należy wybrać odpowiedź z listy możliwych odpowiedzi.
UZUPEŁNIANIE LUK - pytania, w których należy samodzielnie uzupełniać luki w tekście.
KRÓTKA ODPOWIEDŹ PISEMNA - pytania, w których należy samodzielnie napisać krótką odpowiedź.
WYRACOWANIA - pytania, w których należy samodzielnie napisać dłuższą odpowiedź na zadany temat.


KRÓTKA INSTRUKCJA OBSŁUGI:

  1. Wybierz testy, z których chcesz losować zadania. Domyślnie zaznaczony jest test, których został wybrany na poprzedniej liście testów. Jeżeli chcesz losować zadania, z kilku różnych testów, kliknij na 'KLIKNIJ ABY WYBRAĆ ZAKRES PYTAŃ' i zaznacz testy. Wszystkie wybrane testy będą uwzględnione w losowaniu zadań.
  2. Wybierz typy zadań jakie mają być dostępne w teście.
  3. Wybierz maksymalną liczbę pytań. Jeżeli nie zaznaczono wszystkich typów zadań, to liczba pytań w teście może być mniejsza niż wybrano.
  4. Kliknij na 'ROZWIĄŻ TEST.

Matura język angielski - arkusze maturalne (podstawowy 2011) - przykładowe pytania:

Przeczytaj komunikat dotyczący Dnia Sportu. Zaznacz czy poniższe zdania są zgodne z treścią (prawda-true), czy też nie (fałsz-false).
........
Przeczytaj wywiad z nastolatką, która jest znanym fotografem. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.
........
Przeczytaj wywiad z nastolatką, która jest znanym fotografem. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.
........
Przeczytaj tekst. Dobierz właściwy nagłówek do fragmentu tekstu. ........
Przeczytaj tekst. Dobierz właściwy nagłówek do fragmentu tekstu. ........
Przeczytaj tekst. Dobierz właściwy nagłówek do fragmentu tekstu. ........
Przeczytaj tekst. Dobierz właściwy nagłówek do fragmentu tekstu. ........
Przeczytaj tekst. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.
........


WYBRANE WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO:

POZIOM PODSTAWOWY

POZIOM ROZSZERZONY

Zdający zna:

1) proste struktury leksykalno--gramatyczne umożliwiające formułowanie wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym, ortograficznym, morfosyntaktycznym i leksykalnym, w zakresie następujących tematów:
a) człowiek - dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje,
b) dom - miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia, wynajmowanie mieszkania,
c) szkoła - przedmioty nauczania, oceny i wymagania, życie szkoły, kształcenie pozaszkolne,
d) praca - popularne zawody i związane z nimi czynności, warunki pracy
i zatrudnienia, praca dorywcza,
e) życie rodzinne i towarzyskie - okresy życia, członkowie rodziny, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia,
f) żywienie - artykuły spożywcze, przygotowanie potraw, posiłki, lokale gastronomiczne,
g) zakupy i usługi - rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, reklama, korzystanie z usług,
h) podróżowanie i turystyka - środki transportu, baza noclegowa, informacja turystyczna, wycieczki, zwiedzanie, wypadki i awarie,
i) kultura - podstawowe dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze,
j) sport - popularne dyscypliny sportu, podstawowy sprzęt sportowy, imprezy sportowe,
k) zdrowie - higieniczny tryb życia, podstawowe schorzenia, ich objawy i leczenie, niepełnosprawni,
uzależnienia,
l) nauka, technika - odkrycia naukowe, wynalazki, obsługa i korzystanie z podstawowych urządzeń
technicznych,
m) świat przyrody - klimat, świat roślin
i zwierząt, krajobraz, zagrożenie
i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe,
n) państwo i społeczeństwo - struktura
państwa, urzędy, organizacje międzynarodowe, konflikty wewnętrzne i międzynarodowe,
przestępczość,
o) elementy wiedzy o krajach obszaru językowego, którego język jest zdawany,
2) zasady konstruowania różnych form prostych wypowiedzi:
a) ustnych - formy nawiązywania kontaktu z rozmówcą, przekazywania komunikatu i kończenia rozmowy,
b) pisemnych - ogłoszenia, notatki, ankiety, pocztówki, zaproszenia, listu prywatnego, prostego listu formalnego,
3) podstawowe realia socjokulturowe danego obszaru językowego i Polski, z uwzględnieniem tematyki integracji europejskiej i kontekstu międzykulturowego.

1) różnorodne struktury leksykalno--gramatyczne umożliwiające formułowanie wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym, ortograficznym, morfosyntaktycznym i leksykalnym, w zakresie następujących tematów:
a) człowiek - dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, problemy etyczne,
b) dom - miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia, wynajmowanie, kupno i sprzedaż mieszkania,
c) szkoła - przedmioty nauczania, oceny i wymagania, życie szkoły, kształcenie pozaszkolne, system oświaty,
d) praca - zawody i związane z nimi czynności, warunki pracy
i zatrudnienia, praca dorywcza, rynek pracy,
e) życie rodzinne i towarzyskie -okresy życia, członkowie rodziny, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta
i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy,
f) żywienie - artykuły spożywcze, przygotowanie potraw, posiłki, lokale gastronomiczne, diety,
g) zakupy i usługi - rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, reklama, reklamacja, korzystanie
z usług, środki płatnicze, banki, ubezpieczenia,
h) podróżowanie i turystyka - środki transportu, baza noclegowa, informacja turystyczna, wycieczki, zwiedzanie, wypadki i awarie,
i) kultura - dziedziny kultury, twórcy
i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze,
j) sport - dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, sport wyczynowy, sporty ekstremalne,
k) zdrowie - higieniczny tryb życia, schorzenia, ich przyczyny, objawy i leczenie, niepełnosprawni, uzależnienia, system ochrony zdrowia,
l) nauka, technika - odkrycia naukowe, wynalazki, obsługa i korzystanie z urządzeń technicznych, współczesne środki przekazu i przetwarzania informacji,
m) świat przyrody - klimat, świat roślin i zwierząt, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe, przestrzeń kosmiczna,
n) państwo i społeczeństwo - struktura państwa, urzędy, organizacje międzynarodowe, problemy i konflikty wewnętrzne i międzynarodowe, przestępczość, polityka społeczna, partie i politycy, kościoły i religie, gospodarka,
o) elementy wiedzy o krajach obszaru językowego, którego język jest zdawany,
2) zasady konstruowania różnych form wypowiedzi:
a) ustnych - formy nawiązywania kontaktu z rozmówcą, przekazywania komunikatu
i kończenia rozmowy, zasady prezentacji,
b) pisemnych - ogłoszenia, notatki, ankiety, pocztówki, zaproszenia, listu prywatnego, prostego listu formalnego, opisu, rozprawki, recenzji, opowiadania,
3) realia socjokulturowe danego obszaru językowego i Polski, z uwzględnieniem tematyki integracji europejskiej i kontekstu międzykulturowego,
4) normy socjokulturowe pomagające w funkcjonowaniu na rynku pracy.

Zdający wykazuje się umiejętnością odbioru tekstu w zakresie:

1) rozumienia ze słuchu tekstu prostego pod względem treści i o niewielkim stopniu zróżnicowania struktur leksykalno--gramatycznych, czyli:
a) określania głównej myśli tekstu,
b) określania głównych myśli poszczególnych części tekstu,
c) stwierdzania, czy tekst zawiera określone informacje,
d) wyselekcjonowania informacji,
e) określania intencji autora lub nadawcy tekstu,
f) rozróżniania formalnego
i nieformalnego stylu tekstu,
g) określania kontekstu sytuacyjnego (miejsca, czasu, warunków, uczestników),
2) rozumienia tekstu czytanego, prostego pod względem treści i stopnia zróżnicowania struktur leksykalno-gramatycznych, czyli:
a) określania głównej myśli tekstu,
b) określania głównych myśli poszczególnych części tekstu,
c) stwierdzania, czy tekst zawiera określone informacje,
d) wyselekcjonowania informacji,
e) określania intencji autora tekstu,
f) rozpoznawania związków między poszczególnymi częściami tekstu,
g) określania kontekstu komunikacyjnego (nadawca -odbiorca, forma wypowiedzi),
h) rozróżniania formalnego i nieformalnego stylu tekstu.
1) rozumienia ze słuchu tekstu bogatego pod względem treści i o wysokim stopniu zróżnicowania struktur leksykalno-gramatycznych, czyli:
a) określania głównej myśli tekstu,
b) określania głównych myśli poszczególnych części tekstu,
c) stwierdzania, czy tekst zawiera określone informacje,
d) wyselekcjonowania informacji,
e) określania intencji autora lub nadawcy tekstu,
f) rozróżniania formalnego
i nieformalnego stylu tekstu,
g) określania kontekstu sytuacyjnego (miejsca, czasu, warunków, uczestników),
2) rozumienia tekstu czytanego, bogatego pod względem treści i o wysokim stopniu zróżnicowania struktur leksykalno-gramatycznych, czyli:
a) określania głównej myśli tekstu,
b) określania głównych myśli poszczególnych części tekstu,
c) stwierdzania, czy tekst zawiera określone informacje,
d) wyselekcjonowania informacji,
e) określania intencji autora tekstu,
f) rozpoznawania związków między poszczególnymi częściami tekstu,
g) określania kontekstu komunikacyjnego (nadawca -odbiorca, forma wypowiedzi),
h) rozróżniania formalnego i nieformalnego stylu tekstu,
i) oddzielania faktów od opinii,
j) rozpoznawania różnorodnych
struktur leksykalno-gramatycznych w podanym kontekście.

WSZYSTKIE WYMAGANIA SĄ ZAWARTE W INFORMATORZECopyright © 2012-2024 www.testy-maturalne.pl || Kwalifikacje w zawodzie
Korzystanie z serwisu oznacza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności
(Ostatnie zmiany: 24.05.2018r)